Usluge

Strojevi, oprema kao i educirani kadar jamče da će se na svaki Vaš zahtjev odgovoriti najprofesionalnije i u najkraćem mogućem roku nevezano radi li se o zahtjevima za tehničko, infrastrukturno, higijensko ili komercijalno održavanje.

Održavanje i uređivanje dvorišta i vrtova

hortikulturalne usluge

uređenje okučnica

vrt i priroda

ekološki vrt

Opis usluge

Održavanje vrta prema vašoj želji može biti dogovoreno sezonski i mjesečno. Poslovi održavanja vrta uključuju sve radnje i mjere potrebne za zdrav i reprezentativan izgled vašeg vrta. (košnja travnjaka, rezidba bilja, gnojidba, zaštita, pljevljenje itd).

Sve navedene radnje oko održavanja vrta obavljaju stručni radnici kvalitetnim sredstvima i profesionalnim alatom.

Upravljanje i održavanje nekretninama, stambenim i poslovnim objektima

upravljanje poslovnim objektima

održavanje i čišćenje

hitne intervencije

energetska obnova

Opis usluge

Upravljanje poslovnim i stanbenim objektima  obuhvaća poslove vezane uz samo održavanje i svih njenih dijelova u funkcionalnom smislu radi očuvanja objekta i poboljšanja njegove funkcionalnosti.

Poslovi uključuju upravljanje (pravni, financijski i opći poslovi) i održavanje (građevinski, tehnički i strojarski poslovi).

Upravljanje zgradama iz programa poticane stanogradnje (POS, APN)

upravljanje POS zgradama

održavanje i čišćenje

hitne intervencije

energetska obnova

Opis usluge

Društveno poticana stanogradnja (Program POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih

Pogodnosti koje nudimo

Sjajne opcije

oročavanje sredstava zajedničke pričuve usklađeno sa zakonskom regulativom

najpovoljnije osiguranje zajedničkih dijelova s najboljim pokrićem na tržištu – primjereno i dodatno, te povoljnije osiguranje posebnih dijelova

poseban račun za zajedničku pričuvu u skladu s regulativom i zaštićen od ovrhe po računima upravitelja: mogućnost otvaranja posebnog žiro-računa za zgradu uz internet bankarstvo i digitalni supotpis ili pak vođenje na zajedničkom uz smanjenje troškova vođenja računa

godišnji program upravljanja zgradom (GPU) sačinjen po pregledu stanja zgrade i usklađen sa stvarnim potrebama zgrade

domarska služba – kvartovski domar

kvalitetni poslovni suradnici i kooperanti usklađeni sa sustavom upravljanja kvalitetom

zastupanje suvlasnika u postupcima prema trećim osobama (investitoru, izvođačima radova i )

ugradnja razdjelnika toplinske energije – uz apliciranje na natječaje za sufinanciranje

preuzimanje zgrada iz programa POS-a – otklanjanje nedostataka u garantnom roku

plaćanje zajedničke pričuve bez naknade putem kanala trajnog naloga, te mobilnog i internet bankarstva poslovne banke

za zajedničku pričuvu HUB3A/IBAN s otisnutim 2D bar kodom uplatnice

plaćanje računa za izvršene poslove isključivo uz potpisani nalog predstavnika suvlasnika

plaćanje svih zajedničkih troškova zgrade iz zajedničke pričuve – čišćenja, električne energije, naknade predstavniku suvlasnika, svih ostalih zajedničkih troškova prema Godišnjem programu upravljanja (GPU) ili odlukama suvlasnika

mogućnost izbora plaćanja naknade upravitelju u postotku, fiksno mjesečno, fiksno po m2ili po prostoru

kvalitetni poslovni suradnici i kooperanti usklađeni sa sustavom upravljanja kvalitetom

upis zgrade i svih posebnih dijelova u zemljišne knjige – etažiranje i povezivanje knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama

preuzimanje novoizgrađenih zgrada direktno od investitora

poseban program upravljanja i održavanja poslovnih zgrada i trgovačkih centara

kreditiranje putem poslovne banke za sve poslove upravljanja i održavanja prema odlukama suvlasnika s redovitim uplaćivanjem pričuve kao jedinim osiguranjem i najpovoljnijom kamatnom stopom na tržištu

hitne intervencije 24-sata

cjelovito knjigovodstveno vođenje zgrade – prilagođena financijska izvješća dostupna putem svih servisa i na web stranici putem korisničkog imena i zaporke

ugradnja filtera za pročišćavanje vode na zajedničkoj instalaciji ili na posebnim dijelovima prema odlukama suvlasnika

najmodernije poslovanje prilagođeno klijentu – implementirani sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008

učinkovit sustav prisilne naplate dugovanja za zajedničku pričuvu putem ovrha

energetska obnova zgrada – izrada energetskog certifikata i projektne dokumentacije za energetsku obnovu, te prijave za sufinanciranje sredstvima Fondova za provedbu mjera energetske učinkovitosti uz program financiranja radova energetske obnove zgrade u suradnji s europskim razvojnim bankama i to s mogućnošću dobivanja bespovratnog poticaja do čak 15% od iznosa kredita